Koolipere

Koolitöötajad 2018/2019

1. Sirje Pehk
Eesti keel ja kirjandus VI – IX
Klassijuhatamine VII ja VIII klass

2. Anneli Trummer
Inglise keel VI – IX klass

3. Ingrid Sommer
Klassiõpetaja I klass
Inglise keel II – V klass
Majandusõpe
Inimeseõpetus VIII klass
Klassijuhatamine I klass

4. Elle Viljamäe
Vene keel VI – IX klass

5. Edda Joost
Matemaatika V – IX klass
Klassijuhatamine V klass

6. Raili Tamm
Füüsika VIII ja IX klass
Loodusõpetus VII klass
Keemia VIII, ja IX klass

7. Aivo Sildnik
Geograafia VII – IX klass
Bioloogia VII – IX klass

8. Küllike Veede
Loodusõpetus V ja VI klass
Eripedagoog

9. Kaja Kraav
Ajalugu V – IX klass 1
Ühiskonnaõpetus VI ja IX klass
Muusika I – IX klass
Klassijuhatamine IX klass

10. Tiia Mänd
Kehaline kasvatus I – IX klass
Inimeseõpetus V – VII klass
Klassijuhatamine VI klass

11. Mare Kabel
Klassiõpetaja II klass

Majandusõpe II ja V klass
Käsitöö ja kodundus V – IX klass
Eesti keel ja kirjandus V klass
Õpiabi II ja V klass klass
Klassijuhatamine II klass

12. Kersti Liivak
Klassiõpetaja III + IV klass
Kuns ja tööõpetus I – IV klass
Kunst V – IX klass
Õpiabi III ja IV klass
Klassijuhatamine III + IV klass

13. Valdu Konrad
Majandusjuhataja
Tehnoloogiaõpetus V – IX klass

15. Kätrin Lepik
Pikapäevarühma kasvataja

15. Aksel Õunapuu
Informaatika V – VIII klass

16. Maret Alev
Sotsiaalpedagoog
Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe

17 Maie Rambi
Õppealajuhataja

18. Merike Nuiamäe
Aednik-majahoidja

19. Pille Väisanen
Ringijuht (klaveriõpetaja)

20. Merike Kernu
Kütja-koristaja

21. Kaja Tamsalu
Administraator-koristaja