TEATED

Dokumentide vastuvõtt Albu Põhikooli tööpäevadel kl 9.00-14.00.
Kokkuleppel ka pärast tööpäeva tiia@albu.ee või tel 5079397.

 

Teadmiseks I klassi lapsevanematele

I klassi õpilasele vajalikud õppevahendid

Palume kõigile loetelus olevatele õppevahenditele ja riietele/jalanõudele kirjutada õpilase nimi.

 • pinal
 • päevik
 • värvipliiatsid (12 värvi)
 • keskmise (HB) kõvadusega teritatud harilik pliiats (2 tk)
 • lühike joonlaud (~15 cm)
 • kustukumm (valge)
 • kogujaga pliiatsiteritaja
 • väike liimipulk
 • vildikad
 • väikesed käärid

Palume ülejäänud õppevahendeid (nt kunstitarbed, vihikud jms) mitte osta.  Täpsema info annab klassiõpetaja 1.septembril klassis.

Spordiriided kehalise kasvatuse tunniks:

 • dressid
 • spordisärk
 • välispordijalanõud (soovitav kummitallaga, mis ei libise)
 • sisespordijalanõud (heleda tallaga, mis ei tekita põrandale musti triipe)
 • riidest kott, mida saab pealt sulgeda (spordiriiete hoidmiseks)
 • väike rätik (pärast tundi pestakse vähemalt käed ja nägu)

NB! Spordiriided on riided, mis laps paneb selga ainult kehalise kasvatuse tunniks.

Vahetusjalanõud:

 • mitte umbsed ega libedad
 • heleda tallaga, mis ei tekita põrandale triipe

 

KONKURSS

Albu Põhikool kuulutab välja konkursi järgnevatele ametikohtadele:

 • klassiõpetaja, lisaks inglise keele ja majandusõppe tunnid
 • kehalise kasvatuse ja informaatika õpetaja osalise tööajaga
 • inglise ja eesti keele õpetaja

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, oled positiivse ellusuhtumisega, koostöövõimega ja oskad hästi digivahendeid kasutada.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 31.augustiks 2020, e-aadressil andy@aravetekk.ee

Tööle asumise aeg on 2.september 2020

Lisainfo Andy Tilk direktori kt, tel +372 551 0200

Õppetöö korraldus alates 18. maist 2020

Alates 18.05.2020 on tavapärane tunniplaanipõhine õppetöö lõppenud. 

Kuni kooli lõpetamiseni tegeleme projektõppega. I-IV klass saavad toredad juhised ja teemade valiku oma õpetajalt.

V-IX klass osaleb Ettevõtliku kooli projektõppes “Väljakutsest lahenduseni” 18.05-22.05. Esmaspäeval avaldame lehe, kus iga päev on ülesanne või tegevused, mida saab vabalt valitud 2-3 liikmelistes meeskondades teha. Juuni esimesel nädalal käime kõikide klassidega lõpumatkal ja peame lõpupiknikut. Kindlasti tuleb ka pidulik tänamine lõpupeol, virtuaalne või ehe, see jäägu veel üllatuseks.

Tähelepanu!

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusest, rangemate ennetusabinõude rakendamiseks ja koroonaviiruse tõkestamiseks, suletakse ajutiselt kõik koolid ja korraldatakse ümber õppetöö kaug- ja koduõppena. Otsus koolid koduõppele jätta kehtib esialgu kaks nädalat või olukorra normaliseerumiseni. Täna, 13. märtsil said õpilased esmased juhtnöörid kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt. Õppetööks vajalikud õpikud ja töövahendid on õpilastele kaasa antud. Õppetöö korraldus käib läbi e-kooli. Palume õpilastel ja vanematel jälgida informatsiooni e-koolis ja võimalusel toetada laste koduõpet. Suletud on noortekeskus ja rahvamaja, ei toimu treeninguid ega huvitegevust. Soovitatud on püsida kodus ja vältida avalikke kohti. Palume olla mõistvad ja teha koostööd.

Täiendavat informatsiooni saab:

 • kooli õppejuhilt

Tiia Mänd tiia@albu.ee

tel 5079397

 • klassijuhatajatelt

Kõige värskemat infot viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt.

TEADAANNE

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõikide üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

 

Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt.

HANSENIST TAMMSAARENI

Tänan kõiki õpetajaid, juhendajaid ja õpilasi ning abilisi, kes osalesid 17. A. H. Tammsaare konkursil Järvamaal Albu Põhikoolis reedel, 31. jaanuaril.
Eelregistreerimisel pani ennast kirja 70 õpilast. Võistlema tuli 66. Ülekaalus olid vanemate klasside õpilased, mistõttu võisteldi neljas vanuserühmas: V-VI; VII-VIII; IX-X; XI-XII.
Igas rühmas anti välja I, II ja III koht ning eripreemiad.
Eripreemiad panid välja Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Vabadussõja murdelahingute muuseum ehk MTÜ Kehra Raudteejaam, SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel,
Kohvilauda toetas AS Eesti Pagar, kogu üritust Kultuurkapitali Järvamaa EG, JOL, Albu Pk, MTÜ Üksmüts.
Võistlejaid hindasid: teatritegelastest Paide Teatri lavastaja Jan Teevet, näitleja Ursel Tilk; Rita Ilves, Heily Soosaar, Mare Kabel, Aune Suve-Kütt, Küllike Veede, Maret Alev, Reelika Räim, Age-Li Liivak, Kadri Kaarlep.
Emakeelenädala reedel, 13. märtsil, on Hansenist Tammsaareni võistulugemine ka Ida-Virumaal TÜ Narva Kolledžis.
Ootame kõiki, kes Albu kooli ei saanud tulla, Narva.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Enda Trubok
Hansenist Tammsaareni projekti juht

 

TULEMUSED:

Hansenist Tammsaareni võistulugemine 2020