Tugisüsteemid

1. Õpetajate konsultatsioonitunnid

 

Õpetaja

Toimumise aeg
Sirje Pehk  
Anneli Trummer  
Elle Viljamäe  
Edda Joost  
Tanel Liiva  
Raimond Säde  
Kaja Kraav  
Tiia Mänd  
Mare Kabel  
Kersti Liivak  
Valdu Konrad  
Ingrid Sommer  
Maie Rambi  
Merike Einma  
   

 

2. Õpiabirühmad logopeedilise abi osutamiseks

Küllike Veede

 

3. Õpiabirühmad ajutiste õpiraskustega õpilastele

 

 

4. Sotsiaalpedagoog

Maret Alev

 

5. Psühholoogiline nõustamine

 

6. Ümarlaud

 

7. Spetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, karjäärinõustaja) nõustamist saab ka Järvamaa Rajaleidja keskusest Pärnu 54, Paide, telefon 58860705.