Õppenõukogud

Albu Põhikooli
Korralised õppenõukogu koosolekud 2020/ 2021 õa

 1. august 2020
  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. 2019/2020 õa kokkuvõte
  3. Täiendava töö sooritamisest
  4. Õppetöö korraldamine 2020/ 2021 õppeaastal
  5. 2020/ 2021 õa üldtööplaani kinnitamine

 

 1. november 2020
  1. I trimestri õpitulemused
  2. Tugimeetmete määramine ja tulemuslikkus
  3. Õpilastele IÕK rakendamisest

 

 1. märts 2021
  1. II trimestri õpitulemused
  2. Tugimeetmete määramine ja tulemuslikkus
  3. Õpilastele IÕK rakendamisest
  4. VIII klassi loovtöö kulg

 

 1. juuni 2021
  1. Üleminekuklasside lõpetamine.
  2 Täiendavate tööde määramine.
  3. Kokkuvõte kooli esindamistest, õpilaste tunnustamine

 

 1. juuni 2021
  1. IX klassis lõpetamine ja õpilaste tunnustamine
  2. Kokkuvõtted loovtöödest, tasemetöödest, lõpueksamitest.
  3. Kokkuvõte täiendava töö läbiviimisest, täiendava töö pikendamine (vastavalt vajadusele)

 

 1. august 2021
  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. 2020/2021 õa kokkuvõte
  3. Täiendava töö sooritamisest
  4. Õppetöö korraldamine 2021/ 2022 õppeaastal
  5. 2021/2022 õa üldtööplaani kinnitamine