HOOLEKOGU

 

Albu Põhikooli hoolekogu 2019/2020 õa

 

Kalju Kertsmik- Järva Vallavolikogu esindaja

Elo Siska- Järva Vallavalitsuse esindaja

Edda Joost- õpetajate esindaja

Kilti Vaarmaa- lasteaiaõpetajate esindaja

Grete Roos- õpilasesinduse esindaja

Kadri Kaarlep- I kooliastme lastevanemate esindaja

Ivar Strazdins- I kooliastme lastevanemate esindaja

Janika Sõõrd- II kooliastme lastevanemate esindaja

Valjo Stamm- III kooliastme lastevanemate esindaja

Diana Kuusemaa- lasteaia lastevanemate esindaja

Aune Suve-Kütt- lasteaia lastevanemate esindaja

Claire Miljukova- lasteaia lastevanemate esindaja

 

Hoolekogu esimees- Aune Suve-Kütt

Hoolekogu aseesimees- Valjo Stamm

Hoolekogu sekretär- Claire Miljukova

 

Kontakt: hoolekogu[at]albu.ee