Konsultatsioonide ajad

Õpetajate kontaktid ja konsultatsioonitunnid 2020/2021 õa 

Õpetaja 

Aine/kontakt 

aeg 

Ingrid Sommer 

II-III klass, inimeseõpetus V-VIII klass, 

 inglise keel II ja III klass 

ingrid@albu.ee 

kokkuleppel 

Mare Kabel 

IV klass, käsitöö ja kodundus V-IX klass, 

 loodusõpetus II-III klass, majandusõpetus I-V klass 

mare@albu.ee 

E 7. tund kokkuleppel 

Kersti Liivak 

I klass, kunstiõpetus I-IX klass 

kersti@albu.ee 

T 7. tund 

 

Edda Joost 

Matemaatika V-IX klass 

edda@albu.ee  

E 6tund 5.kl 

T,K 8. tund 

 6-9 kl 

Berit Tomlinson 

Inglise keel IV-IX klass, eesti keel ja kirjandus V-VII klass 

berit@albu.ee 

T 6.tund või  

K 7.tund  

kokkuleppel 

Sirje Pehk 

Eesti keel ja kirjandus VIII ja IX klass 

sirje@albu.ee 

kokkuleppel 

Elle Viljamäe 

Vene keel VI-IX klass 

elle@albu.ee 

E 7,8 tund 

Kaja Kraav 

Ajalugu V-IX klass, ühiskonnaõpetus IX klass 

muusika I-IX klass 

kaja@albu.ee 

E, K 8 tund 

kokkuleppel 

Raili Tamm 

Keemia, füüsika, VIII ja IX klass, loodusõpetus VII klass 

raili@albu.ee 

K 8 tund 

N 8 tund 

Aivo Sildnik 

Geograafia, bioloogia VII-IX klass 

aivo@albu.ee 

kokkuleppel 

Cevin Pent 

Kehaline kasvatus I-IX klass, informaatika V-VIII klass 

cevin@albu.ee 

K 8 tund, kokkuleppel 

Kristiina Oprištšenko 

Loodusõpetus V klass 

kristiina@albu.ee 

R 6 tund 

kokkuleppel 

Valdu Konrad 

Töö- ja tehnoloogiaõpetus V-IX klass 

valdu@albu.ee 

kokkuleppel