Tutvustus

Kool töötab mõisahoones alates 1921. aastast. Hoone renoveeriti aastatel 1995-2000. Kooli üldpind on 1500 m2, koolimajas on 11 klassi- ja rühmaruumi, poeglaste ja tütarlaste tööõpetuse klassid, loodusainete kabinet, arvutiklass ja kooliraamatukogu. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Albu rahvamajas asuvas spordisaalis, mõisa parki rajatud spordirajatistes ning suusatunnid osaliselt Valgehobusemäel asuvas suusa- ja puhkekeskuses.