Huviringid

Näitering– juhendaja Mare Kabel

Mudilaskoor– juhendaja Kaja Kraav

Tantsuringid– juhendaja Kersti Liivak

Võimlemis- ja liikumisring– juhendaja Tiia Mänd

Kunstiring– juhendaja Kersti Liivak

Arvutiring– juhendaja Raimond Säde

Muusikaringi (klaver) individuaaltunnid– juhendaja Pille Väisanen