TEADE

Õppetöö korraldus Albu Põhikoolis 14.-22. detsember 2020 a.

Albu Põhikool on alates 14.12.2020 distantsõppel.

Albu Põhikoolis:

  • Põhiliseks õppetöö infokanaliks on ekool;
  • 1.-4. klassid tegelevad õppeülesannetega, mis on antud kassiõpetajate poolt ja e-koolis üleval (kunstiõpetus, kehaline kasvatus);
  • 5.-9. klassil toimub distantsõpe tunniplaani järgselt. Õppetöö toimub individuaalse tööna, veebitunni kui ka teiste sidevahendite kaudu juhendatud õppena.
  • Õppetöös kasutatakse peamiselt Teamsi, Zoomi, Opiqu keskkondasid.

HEV-õpilased, kes vajavad individuaalset õpet, käivad koolis.

  • Klassijuhataja teavitab HEV ja õpiabi õpilastele, kes ja millal on oodatud kontaktõppe tundidesse; tagatud on transport.
  • Kontakttunnid toimuvad selleks koostatud tunniplaani alusel.

Albu Põhikool alustab uut õppeaastat 11.01.2021 (juhul, kui Vabariigi Valitsusest ei tule uusi  korraldusi).