ALBU PÕHIKOOL

kuulutab välja konkursi järgnevatele ametikohtadele:

  • klassiõpetaja

lisaks inglise keele ja majandusõppe tunnid

  • kehalise kasvatuse ja informaatika õpetaja

osalise tööajaga

  • inglise ja eesti keele õpetaja

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, oled positiivse ellusuhtumisega, koostöövõimega ja oskad hästi digivahendeid kasutada.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 20.augustiks 2021 e-aadressil tiia@albu.ee

Tööle asumise aeg on 1.september 2021.

Lisainfo Tiia Mänd, õppejuht, tel +372 53324259

 

 

 

 

Seoses  Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega on alates neljapäevast kõikides kooliastmetes koduõpe.  Tunnid toimuvad tavapärase tunniplaani järgi. Info õppetöö kohta, õppeülesanded ja õppevorm on kirjas e-Koolis koolipäeva hommikuks. Õppetööks kasutatakse Teams, Opiq jt interneti keskkondasid.   Täpsemad juhtnöörid või individuaalsed erisused teatab klassijuhataja. Videotunnis osalemiseks on vajalik videokaameraga ja mikrofoniga nutitelefon, tahvelarvuti või arvuti. Videotunnis osaletakse sisselülitatud kaameraga. Õpilased, kes vajavad tehnilist tuge või on muid küsimusi  ja muresid, palun pöörduge klassijuhataja poole või kirjutaga tiia@albu.ee. Koolilõuna toidupakid saavad kõik õpilased I-IX klassini.  Täpsem teave on tulemas selle kohta e-Kooli. Püsigem terved ja olgem hoitud!

 

XVIII Hansenist Tammsaareni 2020/21

XVIII Hansenist Tammsaareni 2020/21

Teatame, et õpilaste turvalisuse pärast on 18. Hansenist Tammsaareni võistulugemine edasi lükatud Tammsaare mälestuskuusse ja toimub reedel, 12. märtsil virtuaalselt.

Võisteldakse neljas vanuserühmas: V-VII kl; VIII-IX kl; X-XII kl; täiskasvanud (üliõpilased, kutsekoolide õpilased jt).

Tingimused:

Lugeda peast kuni 5 min pikkune katkend vabalt valitud A. H. Tammsaare teosest.

Hinnatakse teksti eakohasust, teksti mõtte esiletoomist, diktsiooni, esinemise mõjusust.

Soovitame lugeda mikrofoni ees istudes.

Registreerida 5. märtsiks 2021. Saadan registreerimiseks lingi 1. märtsiks. Registreerida saab alates 1. märtsist ka Albu Pk kodulehel.

Registreerunutele saadan 12. märtsi hommikul kutse virtuaalruumi.

Palun märkige nimi, klass/vanus, kool/asutus,repertuaar, juhendaja, kontakt.

Esialgne päevakava:

10.30 virtuaalruumi sisenemine/registreerimine

11.00 Avamine

11.30-12.30 võistulugemine vanuserühmade kaupa samal ajal erinevates virtuaalsetes ruumides

12.30-12.45 paus

12.45-13.45 võistulugemine jätkub

Lõunapaus

15.30 kokkuvõtted, võistulugemine peapreemiale

16.00 lõpetamine

Korraldajad võivad teha päevakavas muudatusi.

 

Lugupidamisega

Enda Trubok

Hansenist Tammsaareni projekti juht

Tel 5569 9341

enda.trubok@gmail.com

TEADE

Õppetöö korraldus Albu Põhikoolis 14.-22. detsember 2020 a.

Albu Põhikool on alates 14.12.2020 distantsõppel.

Albu Põhikoolis:

  • Põhiliseks õppetöö infokanaliks on ekool;
  • 1.-4. klassid tegelevad õppeülesannetega, mis on antud kassiõpetajate poolt ja e-koolis üleval (kunstiõpetus, kehaline kasvatus);
  • 5.-9. klassil toimub distantsõpe tunniplaani järgselt. Õppetöö toimub individuaalse tööna, veebitunni kui ka teiste sidevahendite kaudu juhendatud õppena.
  • Õppetöös kasutatakse peamiselt Teamsi, Zoomi, Opiqu keskkondasid.

HEV-õpilased, kes vajavad individuaalset õpet, käivad koolis.

  • Klassijuhataja teavitab HEV ja õpiabi õpilastele, kes ja millal on oodatud kontaktõppe tundidesse; tagatud on transport.
  • Kontakttunnid toimuvad selleks koostatud tunniplaani alusel.

Albu Põhikool alustab uut õppeaastat 11.01.2021 (juhul, kui Vabariigi Valitsusest ei tule uusi  korraldusi).

XVIII Hansenist Tammsaareni 2020/21

Head uut õppeaastat!

XVIII Hansenist Tammsaareni võistulugemine toimub reedel, 29. jaanuaril, Albu Põhikoolis Järvamaal.

Võisteldakse neljas vanuserühmas: V-XII kl ja täiskasvanud.

Lugeda peast kuni 5 min pikkune katkend vabalt valitud A. H. Tammsaare teosest.

Registreerida 25. jaanuariks 2021.

Palun märkige nimi, klass/vanus, kool/asutus,repertuaar, juhendaja, kontakt.

Esialgne päevakava:

10.00 ekskursioon Vargamäe muuseumis (soovijaile)

11.00 registreerimine Albu Põhikoolis

11.30 Avamine

12.00 võistulugemine vanuserühmade kaupa samal ajal eri nevates ruumides

Alates 13.30 lõuna/ekskursioon Albu mõisas

15.30 kokkuvõtted, võistulugemine peapreemiale

16.30 lõpetamine

17.00 küünalde süütamine Järva-Madisel Tammsaare mälestusmärgi jalamil

Korraldajad võivad teha päevakavas muudatusi.

Kriisi korral on võimalik teha võistlus virtuaalselt. Palume jälgida informatsiooni.

 

Lugupidamisega

Enda Trubok

Hansenist Tammsaareni projekti juht

Tel 5569 9341

enda.trubok@gmail.com