Seoses  Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega on alates neljapäevast kõikides kooliastmetes koduõpe.  Tunnid toimuvad tavapärase tunniplaani järgi. Info õppetöö kohta, õppeülesanded ja õppevorm on kirjas e-Koolis koolipäeva hommikuks. Õppetööks kasutatakse Teams, Opiq jt interneti keskkondasid.   Täpsemad juhtnöörid või individuaalsed erisused teatab klassijuhataja. Videotunnis osalemiseks on vajalik videokaameraga ja mikrofoniga nutitelefon, tahvelarvuti või arvuti. Videotunnis osaletakse sisselülitatud kaameraga. Õpilased, kes vajavad tehnilist tuge või on muid küsimusi  ja muresid, palun pöörduge klassijuhataja poole või kirjutaga tiia@albu.ee. Koolilõuna toidupakid saavad kõik õpilased I-IX klassini.  Täpsem teave on tulemas selle kohta e-Kooli. Püsigem terved ja olgem hoitud!